Ruimtelijke Aspecten & Verkeer


De leden van deze werkgroep houden zich bezig met verkeersproblematiek in de wijk, zoals straatmeubilair, slecht berijdbare straten, snelheid(beperking) en fysieke zaken, zoals bekijken plannen van nieuwbouw.

Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over bestaande, of nieuwe knelpunten die ontstaan in de wijk.
Zij treden in overleg met de wijkagent en/of BOA, buurtpreventie-team en gemeenteambtenaren om hun adviezen uit te dragen en knelpunten op te lossen. Je kunt dan b.v. denken aan het afstemmen van snelheidscontroles met de politie en kritisch kijken naar nieuwbouwplannen in onze wijk.

Een keer in het jaar maakt zij met de verantwoordelijke wethouder een knelpuntenrondgang door onze wijk.


Deze werkgroep telt 7 vrijwilligers.

De contactpersonen zijn :
Anny van de Brand            voorzitter
Marion van Ginneken         secretaris

contactmailadres: info@banakkers.nl.