Het bestuur


Het dagelijks bestuur van de wijkbelang Banakkers wordt gevormd door 3 leden, namelijk de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Het bestuur wordt aangevuld door 5 leden van vertegenwoordigers van de werkgroepen: Sociale & Maatschappelijke Aspecten, Kinderactiviteiten, Ouderenactiviteiten, Oudercontact en Ruimtelijke Aspecten en Verkeer.

De Leden van het bestuur zijn:

Louis Boumeester

Voorzitter Bestuur

tevens namens Ouderenactiviteiten

Tjebbe Vleer

Secretaris

Fons van Nieuwenhuijze

Penningmeester

Simon Donkers

Bestuursadviseur

René Konings

namens Ouderencontacten

Frans van Ham

namens Sociale & Maatschappelijke Aspecten

Ton Sips

namens Kinderactiviteiten

Anny van den Brand

namens Ruimtelijke Aspecten & Verkeer

Het bestuur komt in 2023 nog 3 keer bijeen om de algemene zaken te bespreken. Deze bijeenkomsten zijn openbaar voor bewoners van de wijk Banakkers.

Ben je van plan een van deze bijeenkomst bij te wonen vragen wij jou vriendelijk om dit vooraf kenbaar te maken via emailadres: info@banakkers.nl.

Vergaderschema Bestuur Banakkers 2023

maandag 10 juli 2023, aanvang 19:30 uur

maandag 2 oktober 2023, aanvang 19:30 uur

maandag 4 december 2023, aanvang 19:30 uur