info@banakkers.nl

    De werkgroep  houdt zich bezig met het sociaal/

   maatschappelijk domein. Samen met de proffesionals

   van de zorginstellingen en de ambtenaren van de

   gemeente wordt op gezette tijden aandacht

   besteed aan problemen die zich voordoen in Etten-Leur. 

   Gezamenlijk worden er naar oplossingen gezocht. Je

   kunt  bv.denken aan eenzaamheid en armoede.

 

 

 

      De werkgroep telt 5 vrijwilligers.


    De contactpersonen zijn :

 

       
     Frans van Ham                  voorzitter

    Tjebbe Vleer                      secretaris

   

 

  contactmailadres: wgsc@banakkers.nl.