info@banakkers.nl

   De werkgroep  houdt zich bezig met verkeers- 

  problematiek in de wijk, zoals straatmeubilair, slecht 

  berijdbare straten, snelheid(beperking) en fysieke zaken,

  zoals bekijken plannen van nieuwbouw.

  Zij geven gevraagd en ongevraagd advies over bestaande,

  of nieuwe knelpunten die ontstaan in de wijk.

  Zij treden in overleg met de wijkagent en/of BOA,

  buurtpreventie-team en gemeenteambtenaren om hun

  adviezen uit te dragen en knelpunten op te lossen. Je kunt

  dan b.v. denken aan het afstemmen van snelheids-

  controles met de politie en kritisch kijken naar

  nieuwbouwplannen in onze wijk.

  Een keer in het jaar maakt zij met de verantwoordelijke

  wethouder een knelpuntenrondgang door onze wijk.

 

 

     De werkgroep telt 7 vrijwilligers.


   De contactpersonen zijn :

       

    Anny van de Brand            voorzitter

   Marion van Ginneken        secretaris

  

 

 

  contactmailadres: info@banakkers.nl.