info@banakkers.nl

   Het buurtpreventieteam "waakt "over onze veiligheid. In

  groepjes van 2 lopen of fietsen zij door de wijk en geven

  onrechtmatigheden door aan de wijkagent of wijk B.O.A .

  Er is regelmatig overleg met de politie en de gemeente

  over deze onrechtmatigheden . Gekeken wordt dan of

  er actie's kunnen worden ondernomen. Voorbeelden

  zijn de voetjesactie en de klikoactie. Ook de

  snelheidcontroles komen vaak uit dit overleg tot stand.

  Evenals de plaatsing van de smilie's in de wijk.

 

 

 

     De werkgroep telt 13 vrijwilligers.


   De contactpersonen zijn :


    Jos Bink                            voorzitter

   Barry Nijssen                    vice voorzitter

  

   

  contactmailadres: b.p.banakkers@hotmail.com