info@banakkers.nl

     De werkgroep stelt 4 x per jaar de Banakkernieuwsbrief

   samen, laten deze drukken en door vele verspreiders huis

   aan huis in de bus  stoppen in onze wijk ( ruim 2200

   brievenbussen ). Zij maken en onderhouden deze website

   en de Facebookpagina.

 

 

     De werkgroep telt 6 vrijwilligers.


   De contactpersoon is :

 

 

   

   Louis Boumeester              redactie


 

   

 

  contactmailadres: info@banakkers.nl.