Bestuur Wijkvereniging Buurtbelang Banakkers

 

Louis Boumeester                                             voorzitter/secretaris

Fons van Nieuwenhuijze                                   penningmeester

Leon Hillemans                                                 penningmeester

Simon Donkers                                                  bestuursadviseur

Rene Konings                                                    notulist

 

 

Magiel Venema                              werkgroep Ruimtelijke aspecten & verkeer.

Ton Sips                                         werkgroep Activiteiten voor kinderen.

Frans van Ham                               werkgroep Sociale & Maatschappelijke aspecten. 

Louis Boumeester                          werkgroep Activiteiten voor volwassenen.