info@banakkers.nl

 

Introductie

 

 

 

2019 was voor ons een speciaal jaar. Op 6 april vierden we dat 25 jaren geleden de statuten ter oprichting van een vereniging bij de notaris werden ondertekend.

 

Natuurlijk hebben we dat gevierd. In de week van 21 tot en met 29 juni was het groot feest met vele activiteiten. Ondanks de warmte was het een groot succes.

 

In samenwerking met de andere wijkverenigingen en wijkgebouwen is er veel aandacht gevestigd op de activiteiten in de buurthuizen via de Bode , www.inetten-leur.nl en schermen op de locaties.

   

Zeker ook in Ut Praotuis heeft dat gezorgd voor extra deelnemers aan de vaste en extra activiteiten.

 

We kijken dus terug op een goed jaar.

 

U leest er alles over in dit jaarverslag waar wij ook onze jaarcijfers presenteren.

 

 Ook voor 2020 hebben we weer vele plannen en zullen de 60 vrijwilligers hun bijdrage leveren aan het wel en wee van onze wijkbewoners en alle andere Etten-leurenaren.

 

Want in Ut Praotuis is iedereen welkom en iedereen mag meedoen.

 

 

 Namens het bestuur,

 

 Louis Boumeester, Voorzitter

 

 

 

 

 

 

Jaarverslagen werkgroepen.

 

 

 

 

 

KINDER en JEUGDACTIVITEITEN.

 

 

 

 

 

Taak van de werkgroep.

 

 

 

Taak van de werkgroep is het organiseren en uitvoeren van activiteiten voor de jeugd van de Banakkers. Deze activiteiten vinden zowel plaats in ’t Praotuis als in de wijk zelf.

 

De activiteiten kunnen gevraagd dan wel ongevraagd georganiseerd worden.

 

Ook kunnen ze wijk overstijgend zijn of participerend met andere partners. 

 

 

 

Bezetting van de werkgroep.

 

De werkgroep bestond dit jaar uit 11 vrijwilligers, zeven vrouwen en vier mannen.

 

Dit zijn Willy van Alphen, Kitty Boumeester, Susan de Ranitz, Moniek Buurstede, Judith Verheijen, Sandra van Cadsant, Peggy Aerts(is er gedurende het jaar mee gestopt), Cor van Zundert, Wim Snepvangers, Peter Heeren, en Ton Sips.

 

Daarnaast dienen zich enkele nieuwe vrijwilligers aan die interesse hebben om ook activiteiten te ondersteunen.

 

Naast deze volwassenen waren er ook jongeren die hand en spandiensten leveren zoals Sietse en Fieke de Ranitz maar ook Myrthe Aerts. Zij zijn misschien de belofte voor de toekomst?

 

Er zijn enkele vrijwilligers met EHBO en/of BHV bevoegdheid. Tevens doen we elk jaar, bijna met de hele werkgroep, examen voor Verkeersregelaar ter ondersteuning van b.v. Halloweenoptocht.

 

Ton Sips is afgevaardigde in het Bestuur en is tevens voorzitter van de werkgroep Jeugdactiviteiten.

 

Participatie van onze werkgroep in de periodieke werkgroep Speelplan Banakkers.

 

In het speelplan wordt samen met betrokken bewoners een inventarisatie gemaakt wat betreft de speelgelegenheden in de wijk. De werkgroep participeert in het gemeentelijke overleg hierover. In 2013 is er een laatste vernieuwing geweest van het speelplan. Dit heeft geresulteerd in het vervangen van enkele toestellen door nieuwe toestellen. Tevens is er een verplaatsing geweest van toestellen ingegeven door de veranderende leeftijden op de locaties.

 

In 2020 zal er weer een vernieuwing van het speelplan worden gemaakt samen met de gemeente Etten-Leur. Zitting hierin namens de wijkvereniging heeft Louis Boumeester. 

 

 Activiteiten die dit jaar(jubileum jaar) hebben plaats gevonden.

 

We hebben verschillende vaste activiteiten zoals disco’s, en knutselavonden, het bezoek van Sinterklaas voor de kinderen, kerststukjes/knutsel maken en Paaseieren zoeken.

 

De Mini disco’s zijn ook erg druk bezocht en wordt waarschijnlijk hierdoor ook een vast item op onze kalender.

 

Daarnaast is de Nieuwjaarsdisco een traditie te worden, compleet met vuurwerk en bubbels.

 

Ook de carnavalsdisco is niet meer weg te denken uit het vaste programma. Met een passend aangeklede ruimte, carnavalsmuziek en prachtig verklede kinderen.

 

 

Bijzondere activiteit in het kader van het jubileum.

 

In het jubileum jaar waren er extra activiteiten in een week bij elkaar gebracht.

 

Speciaal voor de jeugd was de Uitvindfabriek uit Breda uitgenodigd om op locatie een uitgebreid programma te verzorgen. Met een vol busje kwamen de twee begeleiders van de Uitvindfabriek op de zaterdag ochtend aan en i.v.m. het weer hadden we alles binnen gepland,

 

maar gelukkig viel het weer mee.

 

De kinderen konden o.a. een Bernuli olifantje maken. Hiermee kan je piepschuim balletje in de lucht houden door te blazen. Erg leuk. Ook kon je met een groepje een brug bouwen van houten palen, maar je moest er wel op kunnen staan!!! Dat lukte wonderwel.

 

De balloonwagen was ook erg in trek, we hebben er zelfs een race mee gehouden wie het verste kon komen.

 

De 3D pen was wel de grootste uitdaging. Het was moeilijk om met vaste hand ruimtelijke figuurtjes te maken met het warme plastic sliertje wat uit de pen kwam.

 

Het doel van de Uitvindfabriek is om de kinderen zoveel mogelijk zelf te laten ervaren en uitzoeken hoe iets mogelijk is. We hadden wel stiekem op meer belangstelling gehoopt.

 

Het was toch erg geslaagd voor degene die er wel waren, want alles wat je had gemaakt mocht mee naar huis.

  

Dit jaar hebben we ook weer een Halloweenoptocht gehouden door de wijk.

 

We hebben dit jaar ook weer besloten de tocht binnen de wijk te houden. Vooraf hebben we de bewoners ingelicht over dag en tijd. Aan de bewoners is gevraagd om iets in de tuin of voor het raam te zetten, dit viel deze keer wat tegen.

 

De kinderen en ouders hadden zich verzameld bij ’t Praotuis.

 

Met lampionnen is een flinke stoet op weg gegaan. Op de kruipunten stonden de verkeersregelaars om alles in goede banen te leiden.

 

Veel kinderen waren geweldig verkleed en zelfs ouder waren soms angstaanjagend uitgedost.

 

We hopen dat dit evenement kan gaan uitgroeien tot een steeds groter wordende beleving.

 

Hier merken we ook dat er steeds meer jonge gezinnen in de wijk komen wonen en onze activiteiten weten te vinden.

  

De bingo’s hebben ook weer een vaste plaats op de activiteiten kalender gekregen.

 

Vlak voor Kerst hebben we op een knutselvrijdag een krans gemaakt van een papieren bordje,

 

zonder bodem. Daarop werden strookjes groen en rood papier geplakt en daarna kon er met allerlei versier materiaal de krans compleet worden gemaakt. De belangstelling was weer erg goed.

 

 

 

 

Ut Praotuis draait nu drie jaar zelfstandig.

 

In 2017 is het proces van het zelfstandig (particulier) worden van ‘t Praotuis voltooid.

 

Dit werd o.a. ingegeven door het veranderde beleid van de gemeente van de laatste jaren.

 

’t Praotuis is nu een stichting geworden en geeft gelegenheid aan de wijkvereniging Banakkers hun activiteiten in het wijkgebouw te houden. Het gebouw heeft ook een grote opknapbeurt gekregen waardoor we weer jaren vooruit kunnen.

 

In de kerstvakantie zijn de wanden nog geschilderd en het is daardoor weer opgefrist.

 

Maar nog steeds is het belangrijkste dat de georganiseerde activiteiten de bewoners van de wijk gelegenheid geeft elkaar te ontmoeten en actief te worden/blijven.

 

Het moto was afgelopen jaar: Iedereen mag meedoen!!! 

 

Er zijn drie zalen in Ut Praotuis die apart, maar ook in combinatie kunnen worden gebruikt.

 

 

Resumé.

 

Gemiddeld zijn er om de 2 / 3 weken activiteiten gepland door onze werkgroep.

 

We werven de kinderen door brieven door de basisschool te laten uitdelen aan de klassen.

 

Dit levert ons toch telkens weer ruime belangstelling op bij de activiteiten.

 

Al met al een drukke bezigheid voor onze enthousiaste vrijwilligers van de werkgroep.

 

Het ligt in ons mapje van wensen om steeds weer nieuwe activiteiten te ontplooien.

 

 

 

We kunnen terug kijken op een succesvol jaar. Hiervoor wil ik de leden van de werkgroep extra bedanken, die telkens maar weer hun vrije tijd schenken aan de organisatie en uitvoering van de diverse Kinder/Jeugd Activiteiten.

 

Vaak doen ze dit naast hun baan, erbij.

 

In Nederland mag van mij het woord vrijwilliger in goud geschreven worden, maar zeker geldt dat voor de vrijwilligers van de Banakkers!

 

Dank voor weer een goed jaar door jullie betrokkenheid en inzet!

 

 

 

Namens Jeugd activiteiten,

 

Ton Sips.

 

Opgetekend 7 januari 2020.

 

 

 

 

 

Activiteiten voor volwassenen

 

 

 

Taak van de werkgroep


 

Taak van de werkgroep het organiseren van activiteiten voor volwassenen in en rond Ut praotuis

 

Voor alle wijkbewoners en geïnteresseerde niet in de wijk wonende Etten-leurenaren.


Computerclub

 

 De bijeenkomsten van de computerclub worden gehouden in het wijkgebouw “ut Praotuis”.

 

 

De bijeenkomst is op donderdag van 9.30 uur t/m 11.30 uur. We hadden 10 laptops waar een ieder op kan werken Voor de computerclub mag je ook je eigen laptop meebrengen. Er is een contactpersoon aanwezig die veel ervaring heeft op het gebied van computers/laptops/tablets waar je je problemen aan de orde kunt stellen. Om ± 10.00 uur drinken we gezamenlijk een kopje koffie.

  

Busreis

 

Net als elk jaar was ook dit jaar de busreis weer volgeboekt en iedereen was tevreden.

 

Fietstocht

 

Elk jaar wordt een fietstocht voor wijkbewoners georganiseerd. Dit keer in de feestweek . De populariteit van deze tocht is door de goede organisatie, vooral door Piet Bastiaansen, zo groot dat er bijna 200 deelnemen waren.het vertrek en aankomst zijn in Ut Praotuis. Daar staat bij terugkomst een heerlijke lunch klaar.

  

Bingo

 

Acht maal per jaar wordt op een zondagmiddag een bingo georganiseerd. Deze activiteit wordt altijd druk bezocht . De organisatie is een ploeg van 4 enthousiaste dames. Inmiddels zijn er plannen om in 2020 11 bingo’s te organiseren.

 

 

Computercursus

 

 

In 2019 hebben we ook weer 4 computercursussen gegeven 2 voor beginnende (senior) computergebruikers en 2 voor de gevorderde. Wij zijn officieel Seniorweb leercentrum. Joop Blaakman geeft de lessen. Deze zijn altijd volgeboekt.

 

 

Zondagmiddag inloop

 

In januari zijn we ook weer gestart met de zondagmiddag inloop. Elke 3de zondag in de maand van 14.30 tot 16.30 uur is iedereen van harte welkom in Ut Praotuis. Er is elke keer iets speciaals te doe. Een optreden , hobbymarkt of een dvd kleuren de middag. Na afloop is er gelegenheid om een hapje te eten. Soep met een broodje. Het aantal gasten licht zo rond de 20 personen.

 

 

Jeu de boules

 

Elke vrijdagmiddag , mits het niet regent , wordt er gespeeld op de baan op het terras.

 

Elke 3de vrijdag in de maand is er daarna een vrijmibo.

 

 

Hobby

 

Elke vrijdagmiddag en 2 maandagavonden word er gehaakt , gebreid of geknutseld in de hobbyclub.

 

In de week van 21 tot en met 29 juni hebben we het 25 jarig bestaan van onze wijkvereniging gevierd. Er was een vol programma . Jammer dat het zo warm was

  

 

Etten Leur, maart 2020

 

 

Louis Boumeester

 

Voorzitter werkgroep

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG “WERKGROEP OUDERENCONTACT” 2019.

 

 


 

Taken en werkwijze:

 

De taken zijn bij de start van de Werkgroep in overleg met en door het Bestuur vastgesteld en opgedragen en hebben in de loop der tijd geen wijzigingen ondergaan.

 

 

Ledental en werkverdeling:

 

Het ledental in het kalenderjaar is 12 gebleven (inclusief een medewerker van Surplus). In de loop van het jaar is een lid helaas komen te overlijden en heeft een lid om leeftijdsredenen besloten de Werkgroep te verlaten. Gelukkig hebben we weer twee nieuwe leden in de Werkgroep mogen begroeten, zodat het ledental op peil is gebleven. Zeven leden leggen bezoeken af, een van de leden fungeert als voorzitter/secretaris, de overige leden verlenen ondersteunende diensten/werkzaamheden.

 

Het cliëntenbestand bestaat thans uit 16 personen.

 

Aantal bijeenkomsten van de Werkgroep:

 

Er zijn, in Ut Praotuis, vier bijeenkomsten van de Werkgroep geweest, behoudens extra bijeenkomst voor uitvoerende werkzaamheden t.b.v. bijzondere werkzaamheden als hierna omschreven.

 

 

Bijzondere bijeenkomst gedurende het kalenderjaar:

 

Maken van kerststukjes voor de cliënten en voor op de tafels bij de Kerst-inloop van 15 december.

 

 

Aldus,

 

René Konings,

 

Voorzitter/secretaris.

 

 

 

 

 

 Werkgroep Sociale & Maatschappelijke aspecten

 

 

 

De werkgroep bestaat uit vijf vertegenwoordigers van de wijkvereniging Banakkers en beroepskrachten van GGZ, GGD, Surplus, Awel, Avoord, Thebe en Gemeente.

 

De werkgroep is in 2019 uitgebreid met deelname van Thebe.

   

Het onderling uitwisselen van informatie heeft een prominente plaats gekregen op de agenda.

  

In 2019 hebben wij het volgende hoofdthema besproken:

 

 

Wijkverbinding.

 

Een van de vaste aandachtspunten tijdens onze bijeenkomsten is het thema Wijkverbinding.

 

Uit de gesprekken van voornamelijk de wijkverpleging blijkt dat er behoefte is om meer betrokken te worden bij activiteiten in ons wijkgebouw, echter dat er een soort drempel is en/of het vervoer naar Ut Praotuis is een probleem. Inmiddels hebben verscheidende personen ut Praotuis gevonde onder begeleiding van de professionals.

 

Onder het thema Wijkverbinding vallen: Beschermd wonen –Vroegsignalering – Straatgesprekken –     Huis-aan-Huis gesprekken

 

In het kader van dit project,welke een permanent karakter heeft gekregen. Heeft in september de Banakkerstraat een uitnodiging tot ontmoeting gehad tijdens de Burendag. Door verwachte weersomsstandigheden was dit gepland bij ut Praotuis. Voortaan zullen wij ons voor dit soort straatbijeenkosten de activiteit moeten organiseren in de betreffende straat.

 

Wij hopen dat in 2020 wij hier meerdere straatactiviteit(en) kunnen gaan plannen.

 

Hiervoor hebben wij ook de toezeggingen en medewerking van de aangesloten professionals.

  

 

In het kader van Wijkverbinding is tijdens de jubileum viering een zogeheten Wensboom voor de wijk Banakkers geplant. Na een moeilijke start in 2019 hopen wij door meer samenwerkende activiteiten te ontwikkelen om dit naar een hoger plan te tillen.

 

 

Met vroegsignalering hopen wij dat onze vrijwilligers, leden van werkgroep, buurtpreventisten en overige gemeenteinstellingen in onze wijk situaties signaleren waarin mede buurtgenoten door sociale of fysieke ongemakken problemen ondervinden. Onze doelstellig is om in 2020 de bewoners van onze wijk hierbij te gaan betrekken.

 

 

Beschermd wonen – Is ondergebracht bij Wijkverbinding omdat wij gezamenlijk vinden dat er geen onderscheid gemaakt mag worden over personen met een bepaalde achtergrond. Wijvinden dat dit een wijkoverschreidend project moet worden, geleid door Gemeente of Alwel. Echter wel met advies en medewerking van de professionals en werkgroep(en).

 

  

Tevens hebben wij moeten constateren dat de Jeugd 13-18 jaar niet door ons bereikt kan worden omdat zij liever via het reguliere jongerenwerk elkaar willen ontmoeten. Wij kunnen deze doelgroep in onze wijk geen eigen geschikt onderdak bieden. (lees bijv. jeugdhonk)

 

  

 

Voor 2020 staan de volgende onderwerpen op de agenda :

 

 

 Voortzetting van de projecten:

 

-          Wijkverbinging

 

-          Wensboom

 

-          Vroegsignalering

 

 

Daarnaast de aandacht besteden aan zaken welke in 2020 voor kunnen komen.

 

 Frans van Ham

 

voorzitter 

 

  

 WERKGROEP RUIMTELIJKE ASPECTEN & VERKEER

 

 

 

Bestuur:

 

Giel Venema (Vz.), Wim Schouten(Secr), René Kopnings (Not.), Jos Binck, Piet Bastiaansen, Annemiek Voesenek (Wijkmgr.) en Marion van Ginneken (Secr).

 

Het bestuur is dit jaar 4x bij elkaar gekomen.

 

De bijeenkomsten van onze werkgroep waren dit jaar om 10.00 uur ’s ochtends, i.v.m. de vaste verhuur van de vergaderruimte.

 

 

De taken die aan de werkgroep zijn opgedragen, zijn ook dit jaar ongewijzigd.

 

De bekendheid van de werkgroep bij de buurtbewoners? Deze kan duidelijker en beter.


 

Jan Oomen was al lange tijd wegens ziekte afwezig. Hij is jammer genoeg op

 

1 juni 2019 overleden. Wij zijn dankbaar voor zijn inzet en blijven hem herdenken als een actief lid.

 

 

Wim heeft zijn functie als secretaris in goed overleg neergelegd en wij bedanken hem voor zijn jarenlange inzet. Op 2 juli heeft hij zijn taak overgedragen aan Marion.

 

 

Het was ook een jubileumjaar. De wijkvereniging is opgericht op 6 april 1994.

 

Wij hebben dit 25 jarige jubileum dan ook uitgebreid gevierd op 6 april en in de week van 21 t/m 30 juni.

 

 Dit jaar hebben wij als werkgroep intensief contact gehad met gemeente Etten-Leur betreffende:

 

      De reconstructie van de Biss. Molenstraat/Withofstraat/Kerkwerve/Stijn                                    Streuvelslaan/Couperuslaan/rotonde.                                                                                           

 

      Couperuslaan 18: Zoals bekend heeft onze werkgroep, samen met de buurtbewoners hier          een groot(s) succes geboekt. In plaats van de beoogde zes woonlagen komen nu maar 4            woonlagen. Deze problematiek heeft bewezen hoe een werkgroep succesvol kan opereren.

 

De werkgroep blijft dit volgen.

 

      Realiseren van de Koerskaart.

 

      Bouwplannen betreft een Huisartsenpraktijk: op het vrij liggende stuk grond naast Ut                Praotuis/Kluiskenshoek/Marnixstraat

 

      Stand van zaken wat betreft de Nieuwe Nobelaer.

 

      Kunstwerk op de Kerkwerve.

 

 

 

Een aantal zaken zijn nog lopende en zullen wij in 2020 nauwgezet blijven volgen.

 

Met dank aan alle commissieleden voor hun inzet in het afgelopen jaar.

 

 

 

12 Januari 2020

 

Marion van Ginneken                                                                         Magiel Venema

 

Secretaris                                                                                           Voorzitter