Wijkvereniging Buurtbelang Banakkers

heet u van harte welkom op haar

 web-site 

Wijkvereniging Buurtbelang Banakkers
Postbus 516
4870 AM  Etten-Leur
Telefoon: 076-5041628
E-mail info@banakkers.nl
KvK 402843000
Bankrek. NL35ABNA0497202336

Post alleen naar postbus sturen. 

 

 

 

 

                                                            


 

Wijkgebouw

UT Praotuis

Achter de Molen 17

4873 GW  Etten-Leur