info@banakkers.nl

    Het buurtpreventieteam "waakt "over onze veiligheid. In groepjes

   van 2 lopen of fietsen zij door de wijk en geven onrechtmatigheden       door aan de wijkagent of wijk B.O.A . Er is regelmatig overleg met       de politie en de gemeente over deze onrechtmatigheden . Gekeken

   wordt dan of er actie's kunnen worden ondernomen. Voorbeelden

   zijn de voetjesactie en de klikoactie. Ook de snelheidcontroles

   komen vaak uit dit overleg tot stand. Evenals de plaatsing van de

   smilie's in de wijk.

 

 

 

     De werkgroep telt 13 vrijwilligers.


   De contactpersonen zijn :


    Jos Bink                            voorzitter

   Barry Nijssen                    vice voorzitter

  

   

  contactmailadres: b.p.banakkers@hotmail.com