info@banakkers.nl

   De werkgroep  houdt zich bezig met de fysieke zaken en

  verkeersproblematiek in onze wijk. Zij geven gevraagd en

   onggevraagd  advies over knelpunten die ontstaan. Zij

   treden in overleg met de wijkagent , buurtpreventieteam

   en gemeente om hun adviezen uit te dragen en

   knelpunten op te lossen. Je kunt dan bv. denken aan

   snelheidscontroles afstemmen met de politie,

   kritisch kijken naar nieuwbouwplannen en de jaarlijkse

   knelpuntenrondgang met de wijkwethouder.

 

 

     De werkgroep telt 6 vrijwilligers.


   De contactpersonen zijn :

       

    Anny van de Brand            voorzitter.

   Marion van Ginneken        secretaris.

  

 

 

  contactmailadres: info@banakkers.nl.