info@banakkers.nl

   De werkgroep  houdt zich bezig met de fysieke zaken en 

   verkeersproblematiek in onze wijk. Zij geven gevraagd en

   onggevraagd  advies over knelpunten die ontstaan. Zij

   treden in

   overleg met de wijkagent , buurtpreventieteam en

   gemeente om hun adviezen uit te dragen en knelpunten

   op te lossen. Je kunt dan bv. denken aan

   snelheidscontroles afstemmen met de politie,

   kritisch kijken naar nieuwbouwplannen en de jaarlijkse

   knelpuntenrondgang met de wijkwethouder.

 

 

     De werkgroep telt 6 vrijwilligers.


   De contactpersonen zijn :

       

    Vacature                             voorzitter

   Marion van Ginneken        secretaris

  

 

 

  contactmailadres: info@banakkers.nl